محسن تاری

یک شنبه 29 فروردین 1400

نام: محسن تاری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: تربیت بدنی
مرتبه علمی: استادیار


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران ایران 1386

 •  
 • >
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • مقالات در نشریات
  •  
  • تحقیقات
 • <
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
تربیت بدنی و ورزش 1و2دانشگاه ازاد اسلامی نوشهر-سالن ورزشی1دو شنبه و سه شنبه و چهارشنبه8کارشناسی
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنthe effect of cycle ergometer aerobic training program on spirometry index,exercise tolerance and despnea rate in lung chemically injerd veterans.tari mohsen-fallahmohamadi zia...12/09/2008
باز کردنalternate activity of medial and lateral gastrocnemius muscle during a sustained sub maximal isometric plantar flexiontari mohsen06/05/2012
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدرس کلاس های مربی گری تربیت بدنیورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی )اردیبهشت 1386تاکنون
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های تهویه ای در مصدومین شیمیایی گاز خردلپژوهش در علوم ورزشی13882213
تاثیر یکدوره تمرین هوازی بر میزان FVC,FEV1و تنگی نفس و تحمل فعالیتی در جانبازان ریویالمپیک1388171
فعالیت همزمان عضلات دوقلوی داخلی و خارجی در طول تحمل انقباض ایزومتریک زیربیشینه پلانتار فلکشن پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی 139123
عنوان 
تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب با ارگومتر بر برخی شاخص های اسپیرومتری،و تحمل فعالیتی و تنگی نفس در جانبازان شیمیایی ریوی(در معرض گاز خردل)-طرح پژوهشی پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان
مقایسه اثرات گرم کردن فعال و غیر فعال در کاهش خستگی عصبی عضلانی و الگو های الکترومیوگرافی در ساق پا-طرح پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به محسن تاری می‌باشد.